Utbildning

Jag åtar mig utbildningsuppdrag inom det familje- och nätverksterapeutiska området. Sedan flera år har jag också samarbete med kollegor för att vi tillsammans skall kunna erbjuda gemensamma utbildningar. Mina huvudsakliga utbildningsuppdrag har varit inom socialtjänst, barnpsykiatri, vuxenpsykiatri samt barn- och vuxenhabilitering. Detta gäller dels kortare utbildningar på 1-2 dagar, dels också utbildningar som sträcker sig över längre tid som ex. 1 år. Ett exempel på en längre utbildning, som vänder sig till öppenvård inom socialtjänsten, är en 12-dagarsutbildning med syfte att ge en bred och grundläggande kunskap om familjearbete. Utbildningen inkluderar både teori och praktisk tillämpning på systemteoretisk grund.

Jag föreläser återkommande på pyskoterapeututbildningar (steg I och steg II) på Lunds universitet.