Handledning

Jag har 20-årig erfarenhet av att handleda personer och arbetsgrupper från olika områden. Jag arbetar både med metodhandledning (utifrån olika familjeterapeutiska metoder) och ärendehandledning/processhandledning. Jag har också erfarenhet av projekthandledning.

Det viktiga för mig i handledning är att skapa en trygg arena, där man tillsammans kan utforska nya möjligheter för det eller de problem man står inför. Jag använder gärna tekniker som olika reflekterande processer och rollspel. Handledningen kan vara indirekt men också gärna utifrån videoinspelade samspel med klienten eller direkthandledning. Målet är alltid, att tankegångarna ska leda fram till bättre möjligheter för de personer, som deltagarna i handledningsgruppen har kontakt med.

Mina uppdragsgivare genom åren har varit såväl landsting som kommuner och privata institutioner. Som exempel på verksamheter, där jag har handlett eller handleder kan nämnas: behandlingsenheter inom socialtjänsten (inkl. familjerätt), barnpsykiatri, vuxenpsykiatri, somatik (såväl kuratorer som enheter som arbetar med cancervård), barn- och vuxenhabilitering, elevhälsa, SiS-institutioner och privata institutioner som arbetar med familjer.

Jag handleder också på legitimationsgrundande steg II-utbildning på Universitetet i Lund.